نگه داری چمدان

 میهمانان محترم می توانند با اقامت در هتل ابروز در زمان Check In و Check Out خود با خاطری آسوده چمدانهای خود را به اتاق نگهداری چمدان مستقر در لابی هتل سپرده .

* در روزهای بارانی ارائه چتر به میهمانان گرامی از وظایف حرفه ای ما در هتل بین المللی قصر طلایی می باشد.

* میهمانان مسن و افرادی که دارای معلولیت های حرکتی هستند می توانند در طول اقامت خود در هتل بین المللی قصر طلایی از خدمات ویلچری نیز بهره مند گردند.