تاکسی سرویس

انتخاب اتومبیل های مجهز مدل بالا مناسب تمامی فصول سال  اعم از اتومبیل های سواری مدرن و ون های مجهز برای خانواده هایی که به طور گروهی به ابروز سفر نموده اند

تاکسی سرویس هتل با در اختیار داشتن ناوگانی پرشمار از اتومبیل های روز ایران و جهان و رانندگانی آشنا به زبان انگلیسی به اقصی نقاط کشور خدمات ارائه می دهد. 
این بخش از هتل سرویس ترانسفر فرودگاهی را به اشکال مختلف انجام می دهد و با ارائه انواع تورهای انفرادی و جمعی خودش را با تقاضای مختلف میهمانان هماهنگ می کند.